Επιτελικές λειτουργίες & μάθηση

Επιτελικές λειτουργίες & μάθηση

Οι επιτελικές λειτουργίες αποτελούνται από ένα πλήθος διαδικασιών, που μας βοηθούν στο να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός, υπάρχουν κάποιοι βασικοί τομείς που αποτελούν τις επιτελικές λειτουργίες. Αυτές...
Να επαινείτε την απουσία της ενοχλητικής συμπεριφοράς.

Να επαινείτε την απουσία της ενοχλητικής συμπεριφοράς.

Για να αντιμετωπίσετε μια ενοχλητική συμπεριφορά του παιδιού (π.χ. ότι μιλάει απότομα, τρώει τα νύχια του, σας διακόπτει όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ζητάει διαρκώς κάτι, δεν διαβάζει) αρχίστε να δίνετε έμφαση στις στιγμές που το παιδί δεν συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον...