Όλες οι υπηρεσίες 

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Παιδοψυχολόγος

Ειδική αγωγή προσχολικής ηλικίας

Συμβουλευτική γονέων

Μέθοδος Padovan

Εκπαίδευση γονέων