Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή κατεξοχήν ομιλητικής θεραπείας (μέσω διαλόγου). Στόχος της είναι η βοήθεια στην διαχείριση σκέψεων, συναισθημάτων και συμπροφορών του θεραπευόμενου. Η θεραπεία διατελείται από έναν ειδικό ψυχικής υγείας (ψυχολόγος). Ο θεραπευτής σε συνεργασία με το θεραπευόμενο, δημιουργεί ένα σκόπιμα επαγγελματικό και ασφαλές πλαίσιο. Βασικός στόχος το αίτημα του θεραπευόμενου για την καλύτερη διαχείριση, μείωση ή και τελικά την απαλλαγή του από: Τις σκέψεις, συμπεριφορές ή και συμπτώματα τα οποία πλέον κρίνονται ως μη διαχειρίσιμα από το ίδιο το άτομο ή ενδεχομένως από το οικείο περιβάλλον του.

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας

Η θεραπεία ξεκινά με ένα αρχικό αίτημα από το άτομο το οποίο δέχεται ο ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής. Εφόσον γίνει δεκτό, ορίζεται μια αρχική εκτίμηση της ψυχολογικής υγείας του ατόμου. Αφού ολοκληρωθεί και δηλωθεί το αίτημα, ο θεραπευτής προκύπτει σε ατομικό θεραπευτικό συμβόλαιο με τον θεραπευόμενο. Εκεί ορίζεται το ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. Ο ρόλος του ψυχολόγου περιλαμβάνει:

 • Την ψυχολογική εκτίμηση: Χρήση ψυχολογικών μεθόδων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών προβλημάτων.
 • Την ψυχολογική θεραπεία: Χρήση ψυχολογικών διαδικασιών μέσω των οποίων ο αιτών αποκτά αυτογνωσία ή / και προσπαθεί να απαλλαγεί από ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Η θεραπευτική σχέση διέπεται από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα (θεραπευτικό συμβόλαιο). Ο αριθμός συνεδριών ποικίλει και ορίζεται εξ’αρχής με ενδεικτική συχνότητα 1, κατά μέσο όρο, συνεδρία ανά εβδομάδα. Βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική θεραπευτική διαδικασία είναι το άτομο που ζητά βοήθεια να διακατέχεται από το κίνητρο για αλλαγή.

Στόχος της ψυχοθεραπείας

 • Κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά (Αυτογνωσία).
 • Διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων (Αυτοέλεγχος).
 • Η δημιουργία μιας καλύτερης σχέσης του εαυτού με το περιβάλλον του.

Τι μπορώ να αντιμετωπίσω;

Ενδεικτικά, η ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ώστε να αντιμετωπισθούν:

 • Άγχος, κρίσεις πανικού, φοβίες, ψυχοσωματικές διαταραχές.
 • Κατάθλιψη, αυπνία, πένθος, αίσθημα ανεπάρκειας ή αδιεξόδου στη ζωή.
 • Διαπροσωπικά, κοινωνικά, συζυγικά προβλήματα.
 • Σεξουαλικά προβλήματα.
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής.
 • Δυσκολία ελέγχου του θυμού.
 • Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Υποτίμηση προσωπικών ικανοτήτων, έλλειψη αυτοπεποίθησης.
 • Αδυναμία στις δεξιότητες επικοινωνίας, έλλειψη διεκδικητικότητας.
 • Τελειομανία.
 • Υποστήριξη σε σοβαρή σωματική ασθένεια (καρκίνος, έμφραγμα, AIDS).
 • Τραυματικά γεγονότα ζωής.
 • Αδυναμία επίλυσης προβλημάτων.

Ψυχοθεραπεία ενηλίκων στο κέντρο μας

Στο πλαίσιο του κέντρου μας, θεωρούμε πως μια ολιστική (ολοκληρωμένη) προσέγγιση οφείλει να δώσει την απαραίτητη σημασία στην ψυχολογική υγεία ενηλίκων πέραν του κοινωνικού τους ρόλου ως κηδόμενες. Η ψυχική υγεία των φροντιστών θεωρείται ύψιστης σημασίας. Σε συνδυασμό με την συμβουλευτική γονέων η οποία κατά κύριο λόγο απευθύνεται στην καλύτερη σχέση με το παιδί, η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο στην καλύτερη σχέση με τον ίδιο τον εαυτό και κατ’ επέκταση με το περιβάλλον του. (Συμπεριλαμβανόμενου και του οικογενειακού).

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας