Αξιολόγηση & Βαθμολογική Κλίμακα αναστολής απόκρισης

Η δημιουργία ενός λεπτομερούς ελέγχου με ασκήσεις αναστολής απόκρισης και μια βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που δοκιμάζουν την ικανότητα του παιδιού να ελέγχει τις παρορμήσεις και να αυτορυθμίζεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εδώ υπάρχει ένα δείγμα ελέγχου με ασκήσεις αναστολής και βαθμολογική κλίμακα:

Ασκήση 1: Ο Σάιμον Λέει

Περιγραφή: Το παιδί ακολουθεί τις οδηγίες μόνο όταν ο αξιολογητής προηγείται της εντολής με το “Ο Σάιμον λέει”. Εάν ο αξιολογητής δίνει μια εντολή χωρίς το “Ο Σάιμον λέει”, το παιδί δεν πρέπει να ακολουθήσει την οδηγία. Το παιδί πρέπει να:

 • Ακολουθεί με επιτυχία τις εντολές “Ο Σάιμον λέει” και αναστέλλει τις ενέργειες χωρίς τη φράση.
 • Επιδεικνύει κατανόηση της οδηγίας.

Ασκήση 2: Στάσου και Πήγαινε

Περιγραφή: Το παιδί περπατά σε ευθεία γραμμή ακολουθώντας εντολές “πήγαινε” και σταματά αμέσως ακούγοντας εντολές “στάσου”. Ο αξιολογητής δίνει εναλλασσόμενες εντολές “πήγαινε” και “στάσου”. Το παιδί πρέπει να:

 • Σταματά άμεσα στις εντολές “στάσου” και συνεχίζει την περπάτημα στις εντολές “πήγαινε”.
 • Επιδεικνύει ακριβή χρονοδιάγραμμα αντίδρασης.

Ασκήση 3: Καθυστερημένη Ικανοποίηση

Περιγραφή: Προσφέρεται στο παιδί μια μικρή ανταμοιβή (π.χ. ένα αυτοκόλλητο) αμέσως ή μια μεγαλύτερη ανταμοιβή (π.χ. δύο αυτοκόλλητα) μετά από μια σύντομη καθυστέρηση. Αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να καταφέρει να περιμένει για να λάβει τη μεγάλύτερη ανταμοιβή. Το παιδί πρέπει να:

 • Επιλέγει την επιλογή με την καθυστερημένη ανταμοιβή.
 • Επιδεικνύει ικανότητα να καθυστερεί την άμεση ικανοποίηση.

Ασκήση 4: Πρόκληση Παρεμβολής

Περιγραφή: Το παιδί καλείται να αναφέρει το χρώμα των εκτυπωμένων λέξεων που συντάσσουν διαφορετικά χρώματα (π.χ. η λέξη “κόκκινος” εκτυπωμένη με μπλε μελάνι). Η άσκηση μετράει την ικανότητα του παιδιού να αναστείλει την αυτόματη αντίδραση της ανάγνωσης της λέξης. Το παιδί πρέπει να:

 • Αναφέρει με ακρίβεια το χρώμα της εκτυπωμένης λέξης, ακόμα και όταν η λέξη αναφέρει ένα διαφορετικό χρώμα.
 • Επιδεικνύει ελάχιστη παρέμβαση από τη σημασία της λέξης.

Συνολική Ικανότητα Αναστολής

 • Επιδεικνύει αποτελεσματικό έλεγχο παρορμήσεων και δεξιότητες αναστολής απόκρισης.
 • Επιδεικνύει ηλικιακά κατάλληλη ικανότητα να αντισταθεί σε αυτόματες αντιδράσεις.
 • Εμφανίζει συνεπή αναστολή σε διάφορες ασκήσεις.

Σημείωση: Προσαρμόζουμε τις ασκήσεις και τη βαθμολογική κλίμακα βάσει της ηλικίας, του επιπέδου ανάπτυξης του παιδιού και των συγκεκριμένων δεξιοτήτων αναστολής απόκρισης που αξιολογούνται.

Δυνατά Σημεία και Πεδία Βελτίωσης

Αυτός ο Έλεγχος Ασκήσεων Αναστολής και Βαθμολογικής Κλίμακας παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της ικανότητας του παιδιού να ελέγχει τις παρορμήσεις και να αυτορυθμίζεται.

Ο αξιολογητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο για να διοργανώσει συστηματικά τις ασκήσεις αναστολής και να καταγράψει την απόδοση του παιδιού. Τα σχόλια που συλλέγονται μπορούν να ενημερώσουν παρεμβάσεις που υποστηρίζουν τις δεξιότητες ελέγχου παρορμήσεων και αυτορρύθμισης του παιδιού.

Οι ικανότητες και οι αντιδράσεις των παιδιών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο ανάπτυξης και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους. Είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε τις ασκήσεις και τη βαθμολογική κλίμακα για να ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του παιδιού κατά τις συνεδρίες εργοθεραπείας. Επιπλέον, η παροχή ενθάρρυνσης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ακριβή αναπαράσταση των ικανοτήτων αναστολής απόκρισης του παιδιού.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας