Παιδοψυχολόγος

Ο παιδοψυχολόγος προτρέπει το παιδί στην εξερεύνηση του ίδιου του εαυτού, με απώτερο σκοπό την καλύτερη έκφραση και διαχείρηση των συναισθημάτων, μια από τις βασικότερες έκφανσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παιδοψυχολόγος & Στόχος της ψυχοθεραπείας

Ο παιδοψυχολόγος έχει ως βασικό στόχο να δείξει στα παιδιά τρόπους ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους. Η επίτευξη του στόχου γίνεται μέσω της καλύτερης κατανόησης των συναισθημάτων που εγείρονται στην οποία κατάσταση, από το ίδιο το παιδί.

Σε ένα ασφαλές πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης στο παιδί με κατάλληλα ηλικιακά μέσα (π.χ. παιχνίδια κ.α.). Επιπλέον, μέσω συγκεκριμένων πλαισίων ο παιδοψυχολόγος δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του παιδιού, στο συναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφορικό τομέα.

Παιχνίδι & παιδοψυχολογία

Το παιχνίδι ορίζεται ως εμπλοκή σε δραστηριότητα με στόχο την απόλαυση, την αναψυχή και όχι για σοβαρό ή πρακτικό σκοπό. Κάθε παιδοψυχολόγος γνωρίζει ότι η εν λόγω δραστηριότητα θεωρείται ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί από την Ανώτατη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ως δικαίωμα κάθε παιδιού. (Lillard, Lerner., Hopkins, Dore, Smith, & Palmquist, 2013)

Το παιχνίδι αποτελεί ένα φυσικό μέσο έκφρασης, μέσω του οποίου μπορούν να εκτονώσουν ψυχικές συγκρούσεις και να κατανοήσουν τον κόσμο. Έτσι ικανοποιούν ακίνδυνα υποσυνείδητες επιθυμίες ενώ παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Παιγνιοθεραπεία

H παιγνιοθεραπεία είναι μία προσέγγιση της ψυχοθεραπείας, την οποία χρησιμοποιεί ο παιδοψυχολόγος. Στοχεύει στη βοήθεια παιδιών κι εφήβων μεταξύ 3 με 18 ετών ως προς την εξερεύνηση του εαυτού τους. Επιπλέον, βοηθά σημαντικά και στην έκφραση απωθημένων σκέψεων και συναισθημάτων. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να αποστασιοποιηθούν από τα βιώματά τους, αντιμετωπίζοντας ως εκ τούτου πιο ψύχραιμα τις τραυματικές εμπειρίες. Ενθαρρύνονται μέσω του παιχνιδιού στην ενδοσκόπηση, στην διαχείριση συγκρούσεων, εντάσεων, φόβων, ανασφαλειών, άγχους καθώς και άλλων ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών.

Καθώς γίνεται χρήση παιχνιδιού, τα παιδιά δεν καλούνται να εξηγήσουν τι τα απασχολεί. Αντίθετα το χρησιμοποιούν με βάση τον δικό τους ρυθμό κι ανάγκες, ώστε να εκφράσουν συμβολικά τις καταστάσεις που τα προβληματίζουν. Ως εκ τούτου, η αίσθηση της αντιλαμβανόμενης απειλής μειώνεται. Στη συνέχεια, το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί πως έχει το ίδιο τη δυνατότητα να ορίσει το χώρο του. Το γεγονός αυτό βοηθάει σημαντικά και παίζει καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική του ωρίμανση.

Η μη κατευθυντική παιγνιοθεραπεία που χρησιμοποιεί ο παιδοψυχολόγος, βασίζεται στην αρχή πως τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν μόνα τους τα θέματά τους. Αυτό μπρορεί να επιτευχθεί εφόσον τους δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Πρέπει να έχουν την ελευθερία να παίξουν όπως αυτά επιθυμούν, εντός ενός πλαισίου με πολύ λίγα όρια και κανόνες. Τέλος, ο παιδοψυχολόγος φροντίζει να διασφαλίζει το απόρρητο των συνεδριών. Έτσι, βοηθά το παιδί να δημιουργήσει μαζί του μία σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, συνθήκες που συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή.

Παιδοψυχολόγος στο κέντρο μας

Η έκφραση του συναισθήματος, η καλύτερη κατανόηση και διαχείριση του είναι μια από τις βασικότερες έκφανσεις στην ψυχική υγεία του ατόμου σε όλο το ηλικιακό εύρος.

Υπό αυτή την προοπτική και την ολοκληρωμένη φροντίδα που παρέχεται στο κέντρο μας, το παιδί συμφώνα με το αναπτυξιακό στάδιο:

  • Προτρέπεται από τον παιδοψυχολόγο, στην εξερεύνηση του ίδιου του εαυτού με απώτερο σκοπό την κατά δύναμη καλύτερη αυτό-διαχείριση.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας