Μέθοδος Padovan

Η μέθοδος Padovan ανακεφαλαιώνει με δυναμικό τρόπο την πορεία απόκτησης της βάδισης, της Ομιλίας και της Σκέψης, διεγείροντας τη διαδικασία ωρίμανσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέθοδος Padovan

Η μέθοδος Padovan για Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση, αναπτύχθηκε από την Beatriz Padovan. Αποτελεί μια θεραπευτική προσέγγιση η οποία ανακεφαλαιώνει τα στάδια της νευρολογικής εξέλιξης. Τα στάδια επιλέγονται ως στρατηγική για την επίτευξη της ωρίμανσης ή της αποκατάστασης του Νευρικού συστήματος.

Στο πλαίσιο μιας κλασικής συνεδρίας Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης επαναλαμβάνονται (ανακεφαλαιώνονται): Οι νευροεξελικτικές κινήσεις που οδηγούν στην οικοδόμηση του συστήματος μετακίνησης και στην απόκτηση κατακόρυφης στάσης από τον άνθρωπο. Οι νευροεξελικτικές κινήσεις του στόματος που οδηγούν στον έλεγχο του μυϊκού συστήματος για την εκφορά λόγου. Οι νευροεξελικτικές κινήσεις του συστήματος που συνδέεται με τη χρήση των χεριών και των πολλαπλών αρθρώσεών. Τέλος, οι νευροεξελικτικές κινήσεις των οφθαλμών με την πολύπλοκη μυϊκή τους οργάνωση.

Padovan & αποκατάσταση νευρικού συστήματος

Η μέθοδος Padovan ανακεφαλαιώνει με δυναμικό τρόπο την πορεία απόκτησης της βάδισης, της Ομιλίας και της Σκέψης. Έτσι διεγείρει τη διαδικασία ωρίμανσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Στόχος, να καταστήσει το άτομο ικανό να ανταποκριθεί στο γενετικό του δυναμικό και να αποκτήσει όλες τις σχετικές δεξιότητες. (Ικανότητα μετακίνησης, εκφοράς λόγου και σκέψης).

Χρησιμοποιείται ως στρατηγική για την αποκατάσταση του Νευρικού συστήματος όταν αυτό χάνει τις λειτουργίες του, σε περιπτώσεις όπως: Μετά από ένα ατύχημα για την τόνωση της ανάπτυξής του,. Σε περίπτωση αναπτυξιακών καθυστερήσεων και διαταραχών· ενόψει της βελτίωσης της ποιότητας λειτουργίας και ολοκλήρωσης του Νευρικού Συστήματος. Τέλος, σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών όπως μαθησιακές διαταραχές. (Υπερκινητικότητα, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ΔΕΠ-Υ, κλπ.)

Padovan – παιδιά – έφηβοι – ενήλικες

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα όλων των ηλικιών, από βρέφη μέχρι άτομα τρίτης ηλικίας, με άριστα αποτελέσματα. Για την εφαρμογή της, η Μέθοδος Padovan δεν απαιτεί καν τη συνεργασία του περιθαλπόμενου. Ο λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει το άτομο φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης προκειμένου να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Μπορεί να εφαρμόζεται σε ιατρεία, σε νοσοκομειακές κλίνες, σε ΜΕΘ νοσοκομείων, ακόμα και κατ’ οίκον.

Η θεραπευτική μέθοδος “Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση” της Βeatriz Padovan (διαβάζεται Μπεατρίζ Πάντοβαν) είναι παγκοσμίως γνωστή. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους των διαταραχών του λόγου και των εξελικτικών διαταραχών. Διακατέχεται από την αντίληψη μιας ολιστικής θεραπευτικής διαδικασίας. Απευθύνεται σε παιδιά – εφήβους – ενήλικες, με γενικές εξελικτικές διαταραχές και διαταραχές της εξέλιξης του λόγου – ομιλίας.

Ολιστική προσέγγιση

Η ολιστική προσέγγιση της Βeatriz Padovan ενσωματώνει τις ανθρωποσοφικές – ηθικές θεωρίες. Αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως μια ολότητα του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Η “Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση” της Beatriz Padovan στηρίζεται γνωστικά και θεωρητικά στους ακόλουθους 4 πυλώνες:

  1. Την φυσιολογική εξέλιξη του ανθρώπου.
  2. Στην φυλογενετική και οντογενετική συνεισφορά για την νευρολογική οργάνωση του ανθρώπου. (βασισμένες στις θεωρητικές αρχές, όπως έχουν διατυπωθεί από τον Μ.D. Temple-Fay).
  3. Την αλληλεξάρτηση των λειτουργιών του βαδίσματος, της ομιλίας και της σκέψης (βασισμένη στις ανθρωποσοφικές αντιλήψεις του Rudolf Steiner).
  4. Τον τομέα της νευρολογίας και κυρίως την χρησιμότητα των νευροπλαστικών διαδικασιών (λειτουργιών) για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η θεραπευτική μέθοδος της “Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης” αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των: Διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος (διαταραχές της άρθρωσης, της αναπνοής, της μάσησης και της κατάποσης). Αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου. Εγκεφαλική παράλυση, δυσαρθρία, αφασία, αυτισμός, δυσλεξία – μαθησιακές δυσκολίες, εξελικτικών διαταραχών. Συντονισμός κίνησης, οπτικής & ακουστικής αντίληψης.

Πρόσφατα σε Νοσοκομείο στο Quebec – Καναδάς, γίνεται εφαρμογή της Μεθόδου σε ασθενείς με γεροντική άνοια, Νόσος Parkinson, Νόσος Alzheimer.

ΒΑΔΙΣΗ – Padovan

Περίπλοκη κινητική διαδικασία που οδηγεί το άτομο από την οριζόντια στην κατακόρυφη στάση και κορυφώνεται με τον προσδιορισμό της πλευρίωσης. «Βάδιση» δεν σημαίνει απλώς ικανότητα μετακίνησης. Πρόκειται για την πιο ορατή ένδειξη μιας αρκετά ευρύτερης και περίπλοκης διαδικασίας. Είναι η επίγνωση της κατάκτησης της ισορροπίας στον τρισδιάστατο χώρο. Μέσω αυτής, το άτομο μπορεί να τοποθετεί τον οργανισμό του σε αυτόν. Όλη η ανωτέρω διαδικασία είναι έμφυτη στην ίδια τη φύση και επιτυγχάνεται με παλμούς του ίδιου του ανθρώπινου οργανισμού.

Μέχρις ότου το νήπιο καταφέρει να σταθεί σε κατακόρυφη θέση και να βαδίσει, πρέπει να διανύσει διάφορα στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης: Ρολλάρισμα, έρπισμα, μπουσούλημα κλπ. Τα στάδια αυτά πρέπει να τηρούνται δίχως άσκηση της παραμικρής βίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αυτό που προβλέπει η ίδια η ανθρώπινη φύση. Παράδειγμα προσβολής αυτής της αναπτυξιακής πορείας, είναι η τοποθέτηση του νηπίου σε μια περπατούρα ή σε πάρκο μωρού.

ΟΜΙΛΙΑ – Padovan

Τρόπος επικοινωνίας που προκύπτει από την πορεία προσανατολισμού του ανθρώπου στο χώρο, δηλαδή από την ανάπτυξη της ΒΑΔΙΣΗΣ

Η «Ομιλία» προκύπτει από την πορεία προσανατολισμού στο χώρο. Εμφανίζεται χάρη στην ανάπτυξη όλου συνολικά του κινητικού οργανισμού του παιδιού. Πλευρίωση (δεξιοχειρία και αριστεροχειρία) και εκφορά λόγου συσχετίζονται. Η έναρξη της εγκαθίδρυσης της ημισφαιρικής κυριαρχίας συμπίπτει με μια περίοδο έντονης ανάπτυξης και συντονισμού μυών. Η κάθε μυϊκή κίνηση των οργάνων εκφοράς λόγου, απαιτεί τη συμμετοχή όλων των εκούσιων μυών, όπως και στη βάδιση. Ο κινητικός οργανισμός ενεργοποιείται στο σύνολό του όταν το παιδί μαθαίνει να μιλά. Για την ομιλία απαιτείται η πιο λεπτή κινητικότητα στον άνθρωπο. Όπως και η βάδιση, έτσι και η απόκτηση της ομιλίας διανύει μια σειρά εξελικτικών σταδίων: Από την κραυγή και το πρώτο κλάμα, τη στιγμή της γέννησης. Κατόπιν περνά από το βάδισμα, την ατελή ομιλία, μέχρι να καταλήξει σε μια σωστά διαρθρωμένη γλωσσική έκφραση.

ΣΚΕΨΗ – Padovan

Είναι μια νοητική διεργασία που αναπτύσσεται με βάση τη γλωσσική έκφραση. Η «Σκέψη» αναπτύσσεται με βάση την εξέλιξη της γλωσσικής έκφρασης. Εάν αφενός η ομιλία αποτελεί το όχημα της έκφρασης, από την άλλη δεν είμαστε ικανοί να σκεφτόμαστε δίχως τη γλωσσική έκφραση.

Τη στιγμή που το παιδί αρχίζει να ονοματίζει ζωντανά όντα και πράγματα, αναδύονται οι πρώτες νοητικές εικόνες. Αυτές οι εικόνες συγκρατούνται στη μνήμη. Όταν φθάνει σε φάση να μπορεί να συζητά, επέρχεται η διαδοχική αλληλουχία, ή αλληλοεπικάλυψη αυτών των εικόνων. Έτσι διευκολύνεται η έκφραση της σκέψης. Η σκέψη επίσης διανύει εξελικτικά στάδια: Δημιουργική φαντασία, παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων κρίση (Αυτή η προσέγγιση προτάθηκε από τον Rudolf Steiner).

 

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας