Εργοθεραπεία Νίκαια

Η εργοθεραπεία έχει ως στόχο να επιτρέψει στους θεραπευόμενους  να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, μέσω εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων, από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες,
Επικοινωνήστε μαζί μας

Εργοθεραπεία Κ. Κωνσταντινίδης

Η εργοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος, μέσω «έργω – δημιουργικών δραστηριοτήτων» και  με επίκεντρο τον θεραπευόμενο, ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας του ανθρώπου. Υπό την προοπτική της εργοθεραπείας, ως “έργα” ορίζονται οι καθημερινές δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι. Είτε σε ατομικό, σε οικογενειακό, ή σε κοινοτικό επίπεδο, καταλαμβάνουν χρόνο και φέρνουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους. Έχει ως πρωταρχικό στόχο να επιτρέψει στους θεραπευόμενους  να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων, από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες, στο χώρο του κέντρου ή την κοινότητα. Έτσι, ενισχύεται η ικανότητα του θεραπευόμενου  να ασχολείται με τις δραστηριότητες που έχει ανάγκη, θέλει ή αναμένει να κάνει. Αυτό γίνεται μέσω της τροποποίησης του ίδιου του έργου (δραστηριότητα) ή του περιβάλλοντος και πλαισίωσής του με τα κατάλληλα βοηθήματα. Σκοπός, να στηριχθεί καλύτερα και όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα η ενασχόληση. Βασικός γνώμονας σε κάθε περίπτωση είναι ο μέγιστος βαθμός αυτονόμησης του ατόμου.

Εργοθεραπεία στην πράξη

Η εργοθεραπεία βασίζεται σε αρχικές και επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις με τον  θεραπευτή σε συνεργασία με το άτομο. Εξετάζει τις ατομικές και περιβαλλοντικές ικανότητες και τα προβλήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή του ατόμου.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών (σταθμισμένα tests), συνεντεύξεων αλλά και κλινικής παρατήρησης. Σκοπός είναι η σχεδίαση ενός αναπτυξιακού εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους θεραπείας.

Οι στόχοι στην εργοθεραπεία, εντάσσονται σε παρέμβαση η οποία επικεντρώνεται σε προγράμματα τα οποία προσανατολίζονται στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός τους γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνουν την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών. Επίσης, και την προσαρμογή των ρυθμίσεων στις οποίες το άτομο εργάζεται, ζει και κοινωνικοποιείται. Οι εργοθεραπευτές συνεργάζονται με όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε ένα ευρύ φάσμα φυσικών και ψυχοκοινωνικών περιοχών.

Μάθε περισσότερα για την εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία & δεξιότητες αυτοεξυηρέτησης

Εδώ θα βρείτε ένα δείγμα αξιολόγησης δεξιοτήτων, σχετικά με την ικανότητα ενός παιδιού να εκτελεί βασικές εργασίες για ανεξάρτητη καθημερινή λειτουργία.

Τα ορόσημα της αισθητηριοκινητικής ανάπτυξης

Διαβάστε για την αισθητηριοκινητική ανάπτυξη, δηλαδή την προοδευτική ενοποίηση των αισθητηριακών πληροφοριών με τις κινητικές δεξιότητες σε βρέφη και μικρά παιδιά.

Τι είναι οι εκτελεστικές ή αλλιώς επιτελικές λειτουργίες;

Μάθετε τι είναι οι επιτελικές λειτουργίες, δηλαδή το σύνολο γνωστικών διαδικασιών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των σκέψεων, των συμπεριφορών και των συναισθημάτων μας.

Αξιολόγηση και Βαθμολογική Κλίμακα Επιτελικής Λειτουργίας

Αναστολή απόκρισης

Μάθετε τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που δοκιμάζουν την ικανότητα του παιδιού να ελέγχει τις παρορμήσεις και να αυτορυθμίζεται.

Γνωστική ευελιξία

Μάθετε τι περιλαμβάνουν οι ασκήσεις που αξιολογούν την γνωστική ευελιξία δηλαδή την ικανότητα ενός παιδιού να μεταβαίνει από μια δραστηριότητα σε μια άλλη.

Σχεδιασμός & οργάνωση

Μάθετε τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των ασκήσεων που αξιολογούν τη δυνατότητα ενός παιδιού να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί αποτελεσματικά τις εργασίες.

Εργοθεραπεία στο κέντρο μας

Στο κέντρο μας, η εργοθεραπεία περιλαμβάνει την αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση, εκπαίδευση ή συμβουλευτική. Πάντα σε συνεργασία με την οικογένειά και το περιβάλλον του παιδιού, σε ένα ολιστικό πλαίσιο και σε σύντμηση με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα. Η διαδικασία που ακολουθείται από την έλευση της οικογένειας στο κέντρο, και έπειτα:

 1. Αξιολόγηση και Αναφορά Αξιολόγησης.
 2. Εκπόνηση Θεραπευτικού πλάνου.
 3. Συμβούλιο Θεραπευτών, στο οποίο γίνεται κατηγοριοποίηση των στόχων σε αναπτυξιακούς και χρονολογικούς. Η ιεράρχησή τους και η συνθετική διαδικασία των στόχων. (διαδικασία κατά την οποία αποφασίζεται ο τρόπος που θα συνεργαστούν οι διαφορετικές ειδικότητες προκειμένου να πετύχουν/ενισχύσουν κοινούς στόχους, η κάθε ειδικότητα από τη δική της σκοπιά).
 4. Ενημερωτικό ραντεβού, στο οποίο παραδίδεται η έκθεση αξιολόγησης και αναλύονται οι προτεινόμενοι στόχοι και η στρατηγική παρέμβασης του προγράμματος.
 5. Έναρξη προγράμματος για λογοθεραπεία. Η εκτέλεση του θεραπευτικού πλάνου γίνεται σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Κατόπιν, η επιλογή γίνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην εργοθεραπεία. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Συγκεκριμένα η εργοθεραπευτική ομάδα ασχολείται με τον:

Αισθητικοκινητικό τομέα

Σε αυτόν τον τομέα της εργοθεραπείας, το παιδί αποκτά την απαραίτητη επαφή και σχέση με το σώμα του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παίξει με τους συνομηλίκους του, να λύσει καθημερινά προβλήματα, να υπερβεί δυσκολίες. Εν τέλει, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ένας συνομήλικός του.

Επιτελική Λειτουργία & Εργοθεραπεία

Πρόκειται για τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να μαθαίνουμε αποτελεσματικά στα διάφορα περιβάλλοντα που κινούμαστε. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι:

 1. Η επίλυση προβλημάτων & η ικανότητα να προσαρμόζομαι σε νέες συνθήκες.
 2. Οι δεξιότητες προσοχής & η μνήμη εργασίας.
 3. Η ικανότητα αυτορρύθμισης του αυθόρμητου συναισθήματος.
 4. Ο έλεγχος παρόρμησης.
 5. Η διαχείριση χρόνου κ.α.

Στόχος μας στην εργοθεραπεία, να είναι ικανό το παιδί, αντιλαμβανόμενο τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το περιβάλλον. Αναλυτικότερα, ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν, ανάλογα με τις εργασίες που πρέπει να φέρει εις πέρας, ανάλογα με το παιχνίδι που θέλει να παίξει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δικές του ανάγκες. Βοηθώντας το παιδί να κατακτήσει την λεπτή και αδρή κίνηση ενώ επικεντρώνεται σε τομείς όπως:

 1. Ο Γράφο-κινητικός
 2. Τις καθημερινές δεξιότητες όπως η αυτοεξυπηρέτηση τουαλέτα κ.α.
 3. Ο Συντονισμός οπτικό-κινητικού τομέα και σε αισθητηριακών ερεθισμάτων
 4. Γνωστικές λειτουργίες όπως συγκέντρωση, μνήμη, οργάνωση κ.α.

Σχέση με τους υπόλοιπους θεραπευτές

Λογοθεραπευτής: Στην εργοθεραπεία ο εργοθεραπευτής δουλεύει παράλληλα με τον λογοθεραπευτή. Τα βοηθήματα στις συνεδρίες είναι κοινά σε ό,τι αφορά στην Επιτελική λειτουργία και στην προαγωγή του λόγου.

 1. Ειδικός Παιδαγωγός: Ο Εργοθεραπευτής συμβουλεύεται και συμβουλεύει τον υπεύθυνο στην ειδική αγωγή για το στήσιμο της συνεδρίας. Επίσης και όπως και για τις απαιτήσεις απέναντι στο παιδί όσον αφορά στον Ακαδημαϊκό και Επιτελικό τομέα, αντίστοιχα.

Ψυχολόγος: Ο Εργοθεραπευτής συμβουλεύεται τον Ψυχολόγο για την αύξηση του εσωτερικού κινήτρου του παιδιού. Ο παιδοψυχολόγος παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στην εργοθεραπεία και για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το παιδί, όπου και αν υπάρχει θέμα αυτοεκτίμησης του παιδιού.

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κέντρου

Διαρκή Εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού και πλήρη επίγνωση για την εφαρμογή και απόσυρση κάθε βοηθήματος στη συνεδρία.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας