Εργοθεραπεία & εκτελεστικές ή επιτελικές λειτουργίες;

Οι επιτελικές ή αλλιώς εκτελεστικές λειτουργίες είναι ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και τον έλεγχο των σκέψεων, των συμπεριφορών και των συναισθημάτων μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τι περιλαμβάνουν οι επιτελικές λειτουργίες που ακούμε στην εργοθεραπεία;

Οι επιτελικές λειτουργίες μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε, να οργανώνουμε, να ξεκινάμε και να ολοκληρώνουμε εργασίες, να επιλύουμε προβλήματα και να ρυθμίζουμε τις ενέργειές μας για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων. Αυτές οι λειτουργίες είναι απαραίτητες για την αυτορρύθμιση και την επιτυχή καθημερινή λειτουργία. Οι κύριες εκτελεστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν:

Εργαζόμενη Μνήμη

Περιλαμβάνει την ικανότητα να κρατάμε και να χειριζόμαστε πληροφορίες προσωρινά στο μυαλό μας για να ολοκληρώσουμε εργασίες. Μας επιτρέπει να ακολουθούμε οδηγίες πολλαπλών βημάτων, να θυμόμαστε αριθμούς τηλεφώνου ή να κάνουμε νοητικούς υπολογισμούς.

Αναστολή

Αναστολή είναι η ικανότητα ελέγχου παρορμητικών συμπεριφορών και καταστολής άσχετων ή αποσπών πληροφοριών. Μας βοηθά να εστιάσουμε σε σχετικές εργασίες και να αντισταθούμε σε πειρασμούς που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά που στοχεύει.

Μετατόπιση/Ευελιξία

Μετατόπιση είναι η ικανότητα εναλλαγής μεταξύ εργασιών ή νοητικών συνόλων. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, να αλλάζουμε στρατηγικές όταν χρειάζεται και να είμαστε ευέλικτοι στην επίλυση προβλημάτων.

Σχεδιασμός και οργάνωση

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων και τη δημιουργία μιας σειράς βημάτων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οργάνωση είναι η ικανότητα να οργανώνει συστηματικά πληροφορίες ή υλικό για να διευκολύνει την ολοκλήρωση των εργασιών.

Αυτο-παρακολούθηση

Η αυτο-παρακολούθηση αναφέρεται στην ικανότητα αξιολόγησης της απόδοσης και της συμπεριφοράς του ατόμου σε σχέση με έναν στόχο και για προσαρμογές εάν χρειάζεται. Περιλαμβάνει αυτογνωσία και αυτοαξιολόγηση.

Ανάπτυξη επιτελικών λειτουργιών στα παιδιά

Οι εκτελεστικές ή αλλιώς επιτελικές λειτουργίες αναπτύσσονται σημαντικά κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Ο προμετωπιαίος φλοιός, το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις εκτελεστικές λειτουργίες, υφίσταται σημαντική ανάπτυξη και ωρίμανση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ακολουθεί μια επισκόπηση του πώς αναπτύσσονται οι εκτελεστικές λειτουργίες στα παιδιά:

Πρώιμη παιδική ηλικία (2 έως 5 ετών)

  • Η εργασιακή μνήμη και η αναστολή αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Τα παιδιά μαθαίνουν να κρατούν απλές πληροφορίες στο μυαλό τους, ακολουθούν βασικές οδηγίες και αρχίζουν να αναστέλλουν τις παρορμητικές αντιδράσεις.
  • Αναδύονται βασικές δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης, όπως η ταξινόμηση παιχνιδιών ή η τήρηση ρουτίνας.

Μέση παιδική ηλικία (6 έως 11 ετών)

  • Η εργασιακή μνήμη και η αναστολή συνεχίζουν να βελτιώνονται, επιτρέποντας στα παιδιά να ακολουθούν πιο περίπλοκες οδηγίες, να εστιάζουν καλύτερα στις εργασίες και να αντιστέκονται σε περισπασμούς.
  • Αναπτύσσεται η μετατόπιση και η γνωστική ευελιξία, επιτρέποντας στα παιδιά να εναλλάσσονται μεταξύ δραστηριοτήτων και να κατανοούν πολλαπλές προοπτικές.
  • Οι δεξιότητες σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων γίνονται πιο εξελιγμένες. Τα παιδιά μπορούν να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τις εργασίες, τις δουλειές ή τις δραστηριότητές τους.

Εφηβεία (12 έως 18 ετών)

  • Οι εκτελεστικές λειτουργίες αναπτύσσονται πληρέστερα κατά την εφηβεία, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ατομικές διαφορές.
  • Η χωρητικότητα της μνήμης εργασίας αυξάνεται, επιτρέποντας πιο σύνθετη επεξεργασία πληροφοριών και επίλυση προβλημάτων.
  • Η αναστολή γίνεται ισχυρότερη και οι έφηβοι μπορούν να ελέγξουν καλύτερα τις παρορμήσεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις.
  • Βελτιώνονται οι ικανότητες μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και καθορισμού στόχων, υποστηρίζοντας ακαδημαϊκά και προσωπικά επιτεύγματα.
  • Αναπτύσσονται προηγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, μαζί με την ικανότητα αφηρημένης σκέψης και λογικής λογικής.

Σημείωση

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η γενετική, το περιβάλλον και οι εμπειρίες. Η επαρκής διέγερση, η υποστήριξη και οι ευκαιρίες για εξάσκηση κατά τις εργοθεραπείες, μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη αυτών των βασικών γνωστικών ικανοτήτων στα παιδιά.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας