Αξιολόγηση & βαθμολογική κλίμακα σχεδιασμού και οργάνωσης

Η δημιουργία ενός λεπτομερούς καταλόγου για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της οργάνωσης απαιτεί τον σχεδιασμό ασκήσεων που αξιολογούν τη δυνατότητα ενός παιδιού να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί αποτελεσματικά τις εργασίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εδώ παρέχεται ένα δείγμα καταλόγου αξιολόγησης σχεδιασμού και οργάνωσης:

Άσκηση 1: Ημερήσιο Πρόγραμμα

Περιγραφή: Το παιδί παρέχεται με μια λίστα δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδι, ανάγνωση, καθήκοντα) και του ζητείται να δημιουργήσει μια οπτική προγραμματισμένη ακολουθία για την ημέρα.

 • Δημιουργεί με επιτυχία μια οπτική ακολουθία για την ημέρα.
 • Επιδεικνύει αποτελεσματική διανομή χρόνου για διάφορες δραστηριότητες.

Άσκηση 2: Ταξινόμηση Βημάτων

Περιγραφή: Το παιδί δίνεται ένα σύνολο εικόνων ή γραπτών οδηγιών για μια απλή εργασία (π.χ. φτιάξιμο σάντουιτς) και του ζητείται να διατάξει τα βήματα στη σωστή σειρά.

 • Διατάσσει τα βήματα της εργασίας στη σωστή σειρά.
 • Επιδεικνύει λογική και ακριβή ταξινόμηση των βημάτων.

Άσκηση 3: Συσκευασία Τσάντας

Περιγραφή: Το παιδί δίνεται μια λίστα με αντικείμενα που χρειάζονται για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. πικνίκ) και του ζητείται να συσκευάσει μια τσάντα με τα απαραίτητα αντικείμενα.

 • Συσκευάζει μια τσάντα με όλα τα απαραίτητα αντικείμενα από την παρεχόμενη λίστα.
 • Επιδεικνύει αποτελεσματική οργάνωση και προετοιμασία.

Άσκηση 4: Καθορισμός Προτεραιοτήτων

Περιγραφή: Στο παιδί δίνεται μια λίστα με εργασίες διαφορετικού επιπέδου σημασίας (π.χ. εργασίες σχολείου, καθαρισμός δωματίου) και του ζητείται να τις ταξινομήσει με βάση την επείγουσα ανάγκη.

 • Καθορίζει με επιτυχία τις εργασίες με βάση τη σημασία και την επείγουσα ανάγκη.
 • Επιδεικνύει ικανότητες λήψης αποφάσεων στον καθορισμό των προτεραιοτήτων των εργασιών.

Σημείωση: Προσαρμόζουμε τις ασκήσεις βάσει της ηλικίας, του αναπτυξιακού επιπέδου και των συγκεκριμένων δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης που αξιολογούνται.

Συνολικά Σχεδιασμός και Οργάνωση

 • Επιδεικνύει δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης που είναι κατάλληλες για την ηλικία του.
 • Σχεδιάζει και οργανώνει αποτελεσματικά τις εργασίες για βέλτιστη εκτέλεση.
 • Παρουσιάζει συνεπή απόδοση σε διάφορες εργασίες σχεδιασμού και οργάνωσης.

 

Δυνατά Σημεία και Πεδία Βελτίωσης

Αυτός ο Κατάλογος Αξιολόγησης Σχεδιασμού και Οργάνωσης παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της δυνατότητας ενός παιδιού να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί εργασίες. Ο αξιολογητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο για τη συστηματική διεξαγωγή των εργασιών σχεδιασμού και οργάνωσης και την καταγραφή της απόδοσης του παιδιού.

Τα συλλεγόμενα σχόλια μπορούν να ενημερώσουν παρεμβάσεις εργοθεραπείας, που υποστηρίζουν τις δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης του παιδιού και την γνωστική του ανάπτυξη. Οι δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό επίπεδο και τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε τις ασκήσεις και τη βαθμολογική κλίμακα για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του παιδιού. Επιπλέον, η παροχή ενός υποστηρικτικού και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ακριβή αναπαράσταση των δεξιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης του παιδιού.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας