Εκπαίδευση γονέων

Η εκπαίδευση γονέων έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων του παιδιού και των γονέων, άρα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εκπαίδευση γονέων

Η εκπαίδευση γονέων μπορεί να γίνει συμπληρωματικά και παράλληλα με την ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάπτυξη κοινωνικά σημαντικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων, όπως η μαθησιακή επίδοση, η αυτοεξυπηρέτηση, οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης κ.α.

Η επίδοση στις συμπεριφορές και στις δεξιότητες του παιδιού μπορεί να διαφέρει στο κάθε διαφορετικό περιβάλλον που αυτό κινείται. Λόγω της εκδήλωσης προβληματικών συμπεριφορών ή των ελλείψεών του σε βασικές δεξιότητες, ενδέχεται να δημιουργούνται τριβές στη σχέση του με τους γονείς, με άλλα μέλη της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού κύκλου. Τέτοιου είδους τριβές μπορεί να είναι η άρνηση της μελέτης των μαθημάτων, ανυπακοή σε κανόνες του σπιτιού κτλ. Συμπερασματικά, αποσκοπώντας σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, πέραν της εκπαίδευσης του παιδιού, είναι απαραίτητη και η εκπαίδευση γονέων.

Αυτονομία & ποιότητα ζωής

Η εκπαίδευση γονέων έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων του παιδιού και των γονέων, άρα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση ή τη βελτίωση των ικανοτήτων των γονέων να αξιολογούν τις δυσκολίες και τις ελλείψεις του παιδιού τους, να παρεμβαίνουν σε αυτές και τέλος, να αποσύρουν την κάθε παρέμβαση, με τελικό στόχο την αυτόνομη επίδοση του παιδιού. Κάτι τέτοιο, μπορεί να αφορά σε κάθε είδους δυσκολίας ή έλλειψης είτε στο σπίτι είτε στην κοινότητα.

Συμπερασματικά, οι γονείς εκπαιδεύονται στη χρήση τεχνικών και στρατηγικών, επιστημονικά τεκμηριωμένων, όπως και αυτές που εφαρμόζονται στο χώρο του κέντρου. Κατά αυτή τη διαδικασία κάθε γονέας και κάθε παιδί αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα. Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον ο εκπαιδευτής έχει επιμορφωθεί και εξειδικευτεί σε  αυτόν τον τομέα. Στον χώρο μας συνεργαζόμαστε με εποπτευόμενο αναλυτή συμπεριφοράς με διεθνή πιστοποίηση που αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια την εκπαίδευση γονέων.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας