Δυσλεξία

Στον χώρο μας διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία για τη δυσλεξία καθώς και μεθόδους και προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπισή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δυσλεξία και διαταραχές

Η Δυσλεξία κατατάσσεται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μια διαταραχή που συνδέεται με τις γλωσσικές λειτουργίες και κατ’ επέκτασιν με τη μαθηματική σκέψη. Βάσει των τελευταίων ερευνών η δυσλεξία εμφανίζεται σε ποσοστό 5 – 10% του μαθητικού πληθυσμού.

Το νοητικό δυναμικό ενός παιδιού δε συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη δυσλεξία. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως παιδιά με δυσλεξία, έχουν δείκτη νοημοσύνης ίδιο ή πάνω από το μέσο όρο.

Η κλινική εικόνα ενός παιδιού με δυσλεξία διαφέρει από άτομο σε άτομο και σχετίζεται από παράγοντες όπως: Το δυναμικό του παιδιού, το οικογενειακό και κοινωνικό-οικονομικό του περιβάλλον, τους συναισθηματικούς παράγοντες. Επίσης, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, την ένταση και τη συχνότητα των συμπτωμάτων. Ο τρόπος και η ένταση της  εκδήλωσης αυτής της διαταραχής ποικίλει σε κάθε ηλικία.

Συμπτώματα δυσλεξίας

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας δεν είναι πανάκεια για κάθε παιδί, αλλά αντιθέτως διαφέρουν από άτομο σε άτομο ως προς την ηλικία, τη συχνότητα, την ένταση κτλ. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια συμπτώματα:

 • Δεν μπορεί να συλλαβίσει ή να γράψει, να διαβάσει.
 • Έχει δυσκολία προσανατολισμού.
 • Εμφανίζει συμπεριφορικά προβλήματα.
 • Αποφεύγει την ενεργό συμμετοχή σε σχολικές εργασίες.
 • Έχει δυσανάγνωστη γραφή.
 • Μπερδεύει το αριστερό από το δεξί.
 • Έχει καθρεπτική γραφή.
 • Κάνει πολλά καταληκτικά και θεματικά ορθογραφικά λάθη.
 • Δεν αφήνει κενά ανάμεσα στις λέξεις, γρα΄φει χωρίς τόνους και σημεία στίξης.
 • Παραλείπει γραμμές στο γραπτό του.
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση αυτών που διαβάζει.
 • Μπερδεύει γράμματα ή αριθμούς.
 • Διαβάζει συλλαβιστά ή κάνει πολλές παύσεις.
 • Κάνει προσθήκες/επαναλήψεις/αφαιρέσεις/αντιμεταθέσεις κτλ συλλάβών/γραμμάτων/λέξεων.
 • Δυσκολέυεται στην ανάκληση κανόνων.
 • Δε διαχειρίζεται με ευκολία τον χρόνο του.
 • Μπερδεύει αριθμούς μεταξύ τους.
 • Δε μπορεί να κάνει νοερούς υπολογισμούς και χρησιμοποιεί σταθερά τα δάχτυλά του.
 • Δεν έχει αυτοματοποιήσει τις μαθηματικές πράξεις.
 • Έχει δυσκολία στην εκμάθηση της ώρας, τις ημέρες της εβδομάδας, τις εποχές.
 • Δυσκολεύεται στην απομνημόνευση γεγονότων.
 • Είναι ανοργάνωτο.
 • Εμφανίζει πολύ νωρίς ή καθυστερημένα τα αναπτυξιακά στάδια κτλ..

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας