Αξιολόγηση & βαθμολογική κλίμακα γνωστικής ευελιξίας

Η δημιουργία ενός λεπτομερούς ελέγχου με ασκήσεις που αξιολογούν την γνωστική ευελιξία περιλαμβάνει τη δημιουργία ασκήσεων που δοκιμάζουν την ικανότητα ενός παιδιού να μεταβαίνει από μια δραστηριότητα σε μια άλλη ή από μια κανόνα σε άλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακάτω παρατίθεται ένα δείγμα λεπτομερούς ελέγχου με ασκήσεις γνωστικής ευελιξίας και κριτήρια αξιολόγησης:

Άσκηση 1: Αλλαγή Κατηγοριών

Περιγραφή: Το παιδί παρουσιάζεται με μια λίστα αντικειμένων (π.χ. ζώα, χρώματα) και του ζητείται να αλλάξει ανάμεσα στο να ονομάζει αντικείμενα από διαφορετικές κατηγορίες. Το παιδί πρέπει να:

 • Αλλάζει με επιτυχία ανάμεσα στο να ονομάζει αντικείμενα από διαφορετικές κατηγορίες.
 • Επιδεικνύει ακριβή και αποτελεσματική αλλαγή κατηγορίας.

Άσκηση 2: Αλλαγή Κανόνων

Περιγραφή: Το παιδί λαμβάνει ένα σύνολο οδηγιών (π.χ. χειροκροτήματα για περιττούς αριθμούς, χτυπήματα ποδιών για άρτιους αριθμούς) και του ζητείται να αλλάξει κανόνες ανάλογα με τον αριθμό που παρουσιάζεται. Το παιδί πρέπει να:

 • Ακολουθεί με ακρίβεια και αλλάζει μεταξύ των παρεχόμενων κανόνων.
 • Επιδεικνύει ευελιξία στην προσαρμογή σε αλλαγές κανόνων.

Άσκηση 3: Μετατόπιση Μοτίβου

Περιγραφή: Το παιδί βλέπει μια ακολουθία σχημάτων ή συμβόλων και του ζητείται να συνεχίσει το μοτίβο. Μετά από μερικές επαναλήψεις, το παιδί καλείται να μεταβεί σε ένα νέο μοτίβο. Το παιδί πρέπει να:

 • Αναγνωρίζει και συνεχίζει το αρχικό μοτίβο με επιτυχία.
 • Επιδεικνύει ικανότητα να μεταβεί σε ένα νέο μοτίβο μετά από οδηγία.

Άσκηση 4: Αλλαγή Εργασίας

Περιγραφή: Το παιδί καλείται να ολοκληρώσει μια σειρά από εργασίες (π.χ. σχεδίαση, μέτρηση, ονομασία αντικειμένων) και να αλλάζει μεταξύ των εργασιών βάσει υπόδειξης από τον αξιολογητή. Το παιδί πρέπει να:

 • Αλλάζει μεταξύ διαφορετικών εργασιών βάσει υποδείξεων.
 • Επιδεικνύει αποτελεσματική αλλαγή εργασίας και ελάχιστα λάθη.

Σημείωση: Προσαρμόζουμε τις ασκήσεις με βάση την ηλικία, το αναπτυξιακό επίπεδο και τις συγκεκριμένες δεξιότητες γνωστικής ευελιξίας που αξιολογούνται για το παιδί.

Συνολική Γνωστική Ευελιξία

 • Επιδεικνύει δεξιότητες γνωστικής ευελιξίας κατάλληλες για την ηλικία.
 • Προσαρμόζεται με επιτυχία σε αλλαγές στις οδηγίες και τις εργασίες.
 • Εμφανίζει συνεπή απόδοση σε διάφορες ασκήσεις γνωστικής ευελιξίας.

 

Δυνατότητες και Τομείς Βελτίωσης

Ο παραπάνω έλεγχος με ασκήσεις γνωστικής ευελιξίας και η βαθμολογική κλίμακα παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός παιδιού να μεταβαίνει από μια δραστηριότητα σε άλλη ή από έναν κανόνα σε άλλον. Ο αξιολογητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο για να εφαρμόσει συστηματικά τις ασκήσεις γνωστικής ευελιξίας και να καταγράψει την απόδοση του παιδιού. Τα σχόλια που συλλέγονται μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων που υποστηρίζουν τις δεξιότητες γνωστικής ευελιξίας του παιδιού και την γνωστική του ανάπτυξη.

Οι δεξιότητες γνωστικής ευελιξίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το αναπτυξιακό επίπεδο και τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τις ασκήσεις και τη βαθμολογική κλίμακα για να ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του παιδιού. Επιπλέον, η παροχή ενθάρρυνσης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ακριβή αναπαράσταση των δυνατοτήτων γνωστικής ευελιξίας του παιδιού.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας