Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική, σε ψυχοκοινωνικά και θεραπευτικά πλαίσια αναφέρεται στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών βοήθειας σχετικά με συναισθηματικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές,  αναπτυξιακές και οργανωτικές ανησυχίες ή πτυχές του ανθρώπου, οι όποιες μπορεί να δημιουργούν δυσλειτουργικοτητα στην προσωπική και διαπροσωπική του ζωή. Κατά την διαδικασία της συμβουλευτικής, δυο άτομα ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μέσω της οποίας ο συμβουλευόμενος αντιλαμβάνεσαι πληρεστέρα παράγοντες ως προς την επίλυση προβλημάτων ενώ παράλληλα ανακαλύπτει τομείς και πτυχές ως προς την προσωπική του ανάπτυξη.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Η συμβουλευτική υποστήριξη, παρέχεται ως μια εξατομικευμένη μορφή θεραπείας, ανάλογα με την κατάσταση την οποία βιώνει το άτομο και με βασική προϋπόθεση ότι ο συμβουλευόμενος επιθυμεί την έναρξη και συνεχεία αυτής της διαδικασίας ως προς την επίτευξη του όποιου στόχου έχει θέσει ο ίδιος.

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής γονέων η διαδικασία της συμβουλευτικής  μπορεί να περιλαμβάνει τον έναν ή και τους δυο γονείς. Κάθε θεραπευτικό σχέδιο είναι μοναδικό και προσαρμοσμένο στην όποια κατάσταση, είτε η κατάσταση προκύπτει από αναπτυξιακά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το παιδί, είτε αφορά την σύγκρουση ανάμεσα στον κηδεμόνα και το παιδί είτε αυτή έχει να κάνει με οικογενειακές δυσκολίες άλλης φύσης.

Κατά τη διάρκεια της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης, οι συμβουλευόμενοι – γονείς  μαθαίνουν τεχνικές και εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την καλύτερη  λειτουργικότητα όλων των μελών της οικογένειας.

Για ποιο λόγο να συμμετέχω σε πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων

Οι άνθρωποι τείνουν να υποθέτουν ότι η γονική μέριμνα και συμπεριφορά έρχεται κατεξοχήν φυσικά. Ωστόσο, για τους περισσότερους, ακόμα και για όσους διακρίνονται από μεγάλη κατανόηση, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποφευχθούν οι προκλήσεις που συχνά εμφανίζονται από το οικογενειακό περιβάλλον .

Όλοι μας κάνουμε λάθη, γι ‘αυτό και η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αποτελέσει μια νέα διαδικασία κατά την οποία μαθαίνουμε και αναπτύσσουμε την προσωπική και διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία μας, χωρίς κατηγοριοποιήσεις όπως «κακός γονέας» ή «δύσκολο παιδί».  Η εμπλοκή σε συμβουλευτική γονέων  μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής τόσο για το παιδί όσο και για τον εαυτό και ολόκληρη την οικογένεια.

Οι κύριες αρμοδιότητες ενός γονέα περιλαμβάνουν:

 • Προώθηση των ιατρικών και αναπτυξιακών αναγκών του παιδιού
 • Προστασία του παιδιού  από επικίνδυνες για την σωματική και ψυχική του υγεία καταστάσεις
 • Αφιέρωση  ποιοτικού χρόνου με το παιδί
 • Η υγιής οριοθέτηση του παιδιού
 • Η υγιής καθοδήγηση του παιδιού ώστε να παρέχεται δομή στη ζωή του / της
 • Εξασφάλιση σταθερότητας και συνέπειας

Ποια είναι ορισμένα κοινά θέματα γονικής μέριμνας;

Ενώ κάθε οικογένεια έχει τα δικά της μοναδικά προβλήματα όντας ένας μοναδικός οργανισμός, ορισμένα θέματα τα οποία είναι κοινά στους περισσότερους, είναι:

 • Οικονομικά προβλήματα
 • Παροχές φροντίδας παιδιών
 • Οικογενειακά προβλήματα
 • Θάνατος στην οικογένεια
 • Παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο (εκπαιδευτικά ή κοινωνικά)
 • Η απώλεια εργασίας
 • Ένας αγαπημένος με σοβαρή ή χρόνια πάθηση, ασθένεια, αναπηρία
 • Μια υιοθεσία,
 • Μια διάγνωση ψυχικής ή αναπτυξιακής ασθένειας
 • Μεταβολή του περιβάλλοντος του παιδιού

Συμβουλευτική γονέων & γονική μέριμνα

Η γονική μέριμνα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τα επίπεδα στρες – την δυσφορία , το άγχος και σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου και τις κακές επιλογές στον καθημερινό τρόπο ζωής, μπορεί να οδηγήσουν σε μη βέλτιστη συμπεριφορά και επικοινωνία εντός του οικογενειακού πλαισίου.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν είναι αναγκαία η συμβουλευτική γονέων, εφόσον υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης και άτομα στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.

Σε περίπτωση, όμως όπου το υψηλό επίπεδο άγχους παρεμβαίνει στην ικανότητά να είστε ο καλύτερος γονέας που μπορείτε να είστε, η αναζήτηση μιας υποστήριξης από ένα θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να ωφελήσει τόσο ως προς την μείωση της ψυχολογικής δυσφορίας όσο και στην ομαλή λειτουργία της οικογένειας.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας