Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ένας σύμβουλος βοηθά ένα άτομο να επιλύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο συμβουλευόμενος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανταπεξέλθει και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο.

Αντίθετα με ό,τι συνήθως πιστεύεται, η συμβουλευτική δεν αποσκοπεί τόσο στη μετάδοση συμβουλών. Περισσότερο, αποσκοπεί στο να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να αντιληφθεί ο ίδιος ποιοι παράγοντες τον δυσκολεύουν να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Έτσι, μπορεί να αποκτήσει αυτογνωσία και να λειτουργεί με αυτονομία.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί σε άτομα κάθε ηλικίας. Σε παιδιά, εφήβους ή ενήλικες, σε ατομικό ή και σε ομαδικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποιο αίτημα από την πλευρά του συμβουλευόμενου. Δηλαδή, μία ανάγκη να επικοινωνήσει κάτι που τον προβληματίζει. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικά πλαίσια (σχολείο, εργασία) και υπάρχουν πολλά είδη συμβουλευτικής.

Στην συμβουλευτική γονέων, ο συμβουλευόμενος απευθύνεται σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία. Η αιτία είναι να ζητήσει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν το παιδί του. Πολλές φορές πρόκειται για προβλήματα της καθημερινότητας, όπως:

 • Προβλήματα συμπεριφοράς, εκρήξεις θυμού, ανυπακοή, επιθετικότητα.
 • Δυσκολία οριοθέτησης του παιδιού στο σπίτι.
 • Εκδήλωση έντονης ζήλιας προς τα αδέρφια του.
 • Δυσκολία στη σύναψη σχέσεων με συνομιλήκους.
 • Κακή επίδοση στο σχολείο, μαθησιακές δυσκολίες.
 • Άρνηση του παιδιού να μελετήσει τα μαθήματα στο σπίτι κ.α.

Συμβουλευτική Γονέων

Στη συμβουλευτική γονέων, συχνά αναφέρουμε ότι η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα με μία πορεία ζωής. Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη από κάποιον ειδικό. Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα. Έτσι, ο ίδιος θα είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Σε ποιούς απευθύνεται

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

 • Διαζύγιο, απώλεια.
 • Πένθος.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο.
 • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής.
 • Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.
 • Συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών.
 • Αναπτυξιακά προβλήματα Δ.Α.Δ, Αυτισμός κ.α.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας